Základní škola a Mateřská škola Bernatice

Mateřská škola

Adresa školy
Bernartice 282,
79057 Bernartice

Mateřská škola

Naše mateřská škola je příspěvkovou organizací zřízenou

obcí Bernartice.


Mateřská škola je přízemní budova na okraji obce v blízkosti hlavní silnice.


Naše mateřská škola je příspěvkovou organizací zřízenou obcí Bernartice.Je to škola s celodenním provozem od 6. 30 – 16. 00 hodin. Budova je přízemní na okraji obce v blízkosti hlavní silnice. Na budovu MŠ navazuje školní zahrada s novými hracími prvky od roku 2015. Má 2 třídy, s rozšířením od roku 2017 s celkovou kapacitou 40 dětí.

MŠ má dvě herny vybavené dětskými stoly a židlemi a novým sektorovým nábytkem. Jedna místnost je využívána pro pohybové aktivity a jako ložnice. Obě herny jsou vybaveny hračkami a didaktickými pomůckami, v jedné herně je dětem k dispozici počítač vybavený výukovými programy. Od září 2017 byla MŠ rozšířena o další hernu a umývárnu, které jsou určeny starším dětem. Toto nové uspořádání nám umožní vytvořit dvě homogenní třídy a vybavit je materiálem, hračkami a didaktickými pomůckami, vyhovujícími dané věkové kategorii. Dále je možné vytvořit více hracích koutků a koutků pracovních aktivit.

Základní informace

Pokud dítě omlouváte je nutno toto nahlásit do 11 hodin den předem.

1.den nemoci pokud není dítě ze stravy odhlášené, si můžete oběd vyzvednout ve školce v době od 11.45 – 12. 00 hodin do vlastních nádob.

Pokud dítě nastupuje po delší absenci, nahlaste jej den předem, abychom mohli objednat stravu.

Stravné se platí hotově do konce předcházejícího měsíce (poslední týden, bývá vyvěšeno na nástěnce nebo webu)

Školné činí 200 kč/měsíčně a platí se do 15. dne probíhajícího měsíce.

Informace o plánovaných akcích MŠ budou vždy vyvěšeny na nástěnkách, a webových stránkách. Prosíme rodiče, aby nástěnkám věnovali pozornost.

  Prosím čekejte...