Základní škola a Mateřská škola Bernatice

Prohlášení o přístupnosti

Základní škola a mateřská škola Bernartice, okres Jeseník – příspěvková organizace (dále jen „škola“) se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek a v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2012 ze dne 26. října o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.
Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na následující webové stránky: www.zsmsbernartice.cz
Stav souladu
Tyto webové stránky jsou částečně v souladu s harmonizovanou normou EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.
Přístupnost obsahu
Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.
Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 19. 4. 2022
Toto prohlášení bylo revidováno dne 20. 4. 2022
Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno Mgr. Jarmilou Šochovou za účelem vypracování tohoto prohlášení byl využit zákon č. 99/2019 Sb., metodický pokyn Ministerstva vnitra
k tomuto zákonu, norma EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávaný standard Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.
Zpětná vazba
Cílem školy je zajistit uživatelům webových stránek školy jejich přístupnost v co největší možné míře dle čtyř základních principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita).
Kontaktní údaje školy
Název : Základní škola a mateřská škola Bernartice, okres Jeseník – příspěvková organizace
Adresa : Bernartice 259, 79057
Telefon : 588 884 664, 732 529 100
Email : reditelka@zsmsbernartice.cz
Postupy pro prosazování práva
V případě, že nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu povinným subjektem v souvislosti s vyřízením Vašeho požadavku ohledně přístupnosti webových stránek nebo mobilní aplikace, máte právo kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:
Ministerstvo vnitra
Odbor eGovernmentu
Náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz
Dále je možné přidat nepovinné doplňující informace. Lze takto učinit například na základě vzoru MV (https://www.mvcr.cz/…upnosti.aspx)

Mgr. Jarmila Šochová

  Prosím čekejte...