Základní škola a Mateřská škola Bernatice

ROZVRH 1.třída

R O Z V R H H O D I N

třídní učitelka: Mgr. Ivana Stoupalová

H O D I N Y
DEN ROČNÍK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Předmět podle učebního plánu počet hodin v ročníku
8.00/8.45 8.55/9.40 10.05/10.50 11.00/11.45 11.55/12.40 13.10/13.55 1. 2. 3. 4. 5.
PO 1.. ČJ M ČJ TV Český jazyk 9
ÚT 1. ČJ M AJ Anglický jazyk 1
ST 1. ČJ Vv TV Prv Prvouka 1
ČT 1. ČJ M ČJ ČJ Vlastivěda
1. ČJ M ČJ Hv Matematika 4
macko-pu-2357.jpg (248 KB) Přírodověda
Hudební výchova 1
Výtvarná výchova 1
Pracovní činnosti 1
Tělesná výchova 2
Týdenní počet hodin 20
  Prosím čekejte...