Základní škola a Mateřská škola Bernatice

ROZVRH 2. -3. třída

R O Z V R H H O D I N

třídní učitelka: Mgr.Vlasta Michalíková

H O D I N Y
DEN ROČNÍK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Předmět podle učebního plánu počet hodin v ročníku
8.00/8.45 8.55/9.40 10.05/10.50 11.00/11.45 11.55/12.40 13.10/13.55 1. 2. 3. 4. 5.
PO 2./3. ČJ M ČJ TV / AJ Prv
Český jazyk 9 9
ÚT 2./3. ČJ M ČJ Prv - / HV Anglický jazyk 1 3
ST 2./3. ČJ Vv / AJ TV / ČJ M - / Vv Prvouka 2 2
ČT 2./3. ČJ M ČJ / AJ AJ/TV Matematika 5 5
2./3. ČJ M ČJ HV / TV Hudební výchova 1 1
macko-pu-2357.jpg (248 KB) Výtvarná výchova 1 1
Pracovní činnosti 1 1
Tělesná výchova 2 2
Týdenní počet hodin 22 24
  Prosím čekejte...