Základní škola a Mateřská škola Bernatice

ROZVRH 4. - 5.třída

R O Z V R H H O D I N

třídní učitelka: Mgr. Jarmila Šochová

H O D I N Y
DEN ROČNÍK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Předmět podle učebního plánu počet hodin v ročníku
8.00/8.45 8.55/9.40 10.05/10.50 11.00/11.45 11.55/12.40 13.10/13.55 1. 2. 3. 4. 5.
PO 4. / 5. ČJ M ČJ AJ Český jazyk 8 8
ÚT 4. / 5. ČJ M AJ VL Hv Anglický jazyk 3 3
ST 4. / 5. ČJ M AJ Vv Vv IT 1 1
ČT 4. / 5. ČJ M ČJ TV VL Vlastivěda 2 2
4. / 5. ČJ M ČJ Tv IT Matematika 5 5
macko-pu-2357.jpg (248 KB) Přírodověda 1 1
Hudební výchova 1 1
Výtvarná výchova 2 2
Pracovní činnosti 1 1
Tělesná výchova 2 2
Týdenní počet hodin 26 26
  Prosím čekejte...